استاندارد 3834

استاندارد ISO/TR 3834

 ارائه خدمات مشاوره و طراحی سیستم و مستندات برای گرفتن گواهینامه ISO 3834

استاندارد ISO 3834 چیست؟

استانداردهای سری  ISO3834 تحت عنوان کلی الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی توسط کمیته فنی ISO/TC 44 تدوین و ابلاغ شد.

استاندارد ISO 3834 الزامات کلی یک سیستم مدیریت برای دسترسی به کیفیت مناسب جوش را ارایه می کند.

اجرای استاندارد ISO 3834 درچه شرکتهای الزام شده؟

استاندارد ISO 3834 در هر شرکتی که عملیات جوشکاری ذوبی انجام می دهد قابل پیاده سازی است.

وزارت نفت ایران و شرکت گاز اجرای استاندارد ISO 3834 ( ISO/TR 3834 )را برای شرکت های پیمانکاری که در جریان اجرای پروژه اقدام به جوشکاری ذوبی می نمایند مانند شرکت های پیمانکار و مشاور احداث خطوط لوله نفت و گاز ، شرکت های اجرا کننده پایپینگ (Piping ) شرکت های مشاور پیمانکار نصب تجهیزات پالایشگاهی و شرکت های ارائه کننده خدمات نگهداری و تعمیرات تجهیزات، تاسیسات پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و مراکز انتقال نفت و گاز پتروشیمی و غیره الزام کرده است. و برای شرکت در مناقصات باید استاندارد ISO 3834 در شرکت پیاده سازی شده باشد و شرکت دارای گواهینامه ISO 3834 باشد.

به منظور اجرای حرفه ای استاندارد ISO3834 وزارت نفت و شرکت های تابعه تعدادی از شرکت های مهندسی مشاور مانند پویندگان ایمنی و کیفیت را که تجربه در مشاوره برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO3834 را دارند به عنوان مشاور تائید شده خود انتخاب کرده است.

شرکت های گواهی دهنده استاندارد ISO3834 نیز باید شرکت های تائید شده وزارت نفت و شرکت تابعه آن باشند و هر شرکت گواهی دهنده اجازه صدور گواهینامه استاندارد ایزو 3834 را ندارد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت از شرکت های مشاور تایید شده توسط وزارت نفت و شرکت گاز برای ارایه خدمات مشاوره پیاده سازی استاندارد ISO3834 می باشد.

اجزا و استاندارد های پشتیبان سری استاندارد ISO 3834 چیست؟

یک سوال مطرح در زمینه استاندارد ایزو 3834 این است که سری استانداردهای ایزو 3834 از چه استانداردهایی تشکیل شده؟

استانداردهای سری ایزو 3834 به طور کلی دارای 6 استاندارد به شرح ذیل می باشد:

 • استاندارد ISO 3834-1 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی- قسمت اول معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیتی
 • استاندارد ISO 3834-2 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت دوم الزامات کیفیتی جامع
 • استاندارد ISO3834-3 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت سوم الزامات کیفیتی استاندارد
 • استاندارد ISO 3834-4 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی – قسمت چهارم الزامات کیفیتی ابتدائی
 • استاندارد ISO 3834-5 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی – قسمت پنجم مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استاندارد های ISO3834-2،ISO3834-3 و ISO3834-4 پیروی از آنها لازم است.
 • استاندارد ISO 3834-5 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی- قسمت ششم راهنمایی استقرار استانداردهای ISO3834

کدام استاندارد سری استاندارد ISO 3834 در شرکت اجرا شود؟

شرکت های مشاور و پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی عموماً اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 9001 می نمایند . استاندارد ISO 3834 مکمل استاندارد ISO 9001 در حوزه فعالیت شرکت هایی است که جوشکاری ذوبی بخشی از فعالیت های آنها می باشد. هرچند بعضی از شرکت ها استاندارد ISO3834 را به صورت جداگانه و مستق بدون پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 اجرا می کند اما شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت به شرکت های پیمانکار و مشاور نفت، گاز و پتروشیمی قویاً توصیه می کند استقرار ISO3834 را به صورت یکپارچه با استاندارد ISO9001 و ISO45001 یا HSE-MS وزارت نفت ایران پیاده سازی کنند.

بعضی از شرکت ها گمان می کنند داشتن گواهینامه ISO3834 از نظر وزارت نفت، شرکت گاز وزارت نیرو و غیره کافی می باشد در حالیکه در بسیاری موارد در مناقصه ها اسناد اثبات کننده اجرای این استاندارد لازم است. به علاوه در جال اجرای پروژه و عملیات جوشکاری دستگاه نظارت اجرای صحیحی دستورالعمل ها و فرم های مرتبط با استاندارد ISO3834 را کنترل می کند و عدم وجود این مستندات می تواند سبب خلع یک شرکت مشاور و یا پیمانکار گردد.

مزایای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO3834

 • داشتن یک نگرش سیستماتیک برای کنترل عملیات جوش به عنوان یک فرآیند ویژه با اجرا و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834
 • ایجاد اطمینان از رعایت الزامات کیفی در موقع اجرای عملیات جوشکاری یا اجرای ایزو 3834
 • امکان تعریف سطح الزامات کیفی فرآیِند جوشکاری با توجه به ریسک محصولات و الزامات کارفرما و مشاور با اخذ گواهینامه ایزو 3834
 • مستندسازی مناسب فرآیندهای جوشکاری با گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834
 • استاندارد ایزو 3834 باعث کنترل ریسک های متالوژیکی فرآیند جوشکاری می شود.
 • ایزو 3834 برای اخذ استاندارد محصول در مواقعی که جوشکاری در کیفیت و ایمی محصول نقش عمده ای دارد، الزام می باشد.
 • استاندارد ISO 3834 بر روی دو ناحیه بحرانی طبیعت بحرانی ایمنی محصولات و اهمیت بارگزاری دینامیک در موقع استفاده و بهره برداری از محصول تاکید دارد.
 • ایجاد یک طرح برای کنترل عملیات جوشکاری یا اجرای استاندارد ISO 3834
 • استاندارد ISO 3834 تاکید بر پیشگیری از نقص در جوشکاری ذوبی و در نتیجه کاهش هزینه ها و زمان اجرا دارد
 • اجرای استاندارد ISO 3834 باعث کاهش ریسکهای موقع استفاده از محصولات می شود.

روش پیاده سازی استاندارد ISO 3834 و گرفتن گواهینامه ISO 3834

یک سوال عمومی در مورد استاندارد ایزو 3834 این است که چطور  و چگونه گواهینامه معتبر ISO 3834 بگیریم؟

استاندارد ISO 3834 دارای سه سطح استاندارد راهنما و سه سطح الزامات اجرائی می باشد. پایین ترین سطح و ساده ترین استاندارد، استاندارد ISO 3834-4 می باشد و سختگیرانه ترین آن ISO 3834-2 می باشد و استاندارد ISO 3834-3 یک سطح متوسط را دارا می باشد.

قسمت های 1،5 و 6 استاندارد ISO 3834 استاندارد راهنما برای پیاده سازی استانداردهای قسمت های  2، 3 و 4 می باشند.

تعداد زیادی از مشاوران خود را آشنا به الزامات استاندارد ISO 3834 معرفی می کنند اما تعداد کمی از آنها دارای تخصص کافی در این زمینه می باشد، متاسفانه دیده شده بعضی از شرکت های گواهی دهنده به شرکت هایی که استاندارد ISO3834 به نحو مناسبی در آنها پیاده سازی نشده است گواهینامه داده اند.

لذا وزارت نفت تعداد انگشت شماری شرکت مشاور از جمله پویندگان ایمنی و کیفیت را به عنوان مشاور مورد تائید برای مشاوره استاندارد ISO 3834 معرفی نموده است.

شرکت های گواهی دهنده استاندارد ISO 3834 مورد تائید وزارت نفت، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و وزارت نیرو نیز محدود و انگشت شمار بوده و شامل چند شرکت شامل :

شرکت TUV INTERCERT

شرکت SGS

شرکت ASYS

شرکت DQS

شرکت TUV NORD

می باشد و گواهینامه ISO 3834  صادره از سوی سایر شرکت های گواهی دهنده از نظر وزارت نفت و نیرو معتبر نمی باشد.

مراحل پیاده سازی استاندارد ISO 3834 چیست؟

برای پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO 3834 اولین گام انتخاب استاندارد مبنا برای پیاده سازی می باشد.

در گام بعدی شرکت باید یک شرکت مشاور تائید شده استاندارد ISO 3834 مانند شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت را انتخاب کند، مشاور اقدام به بررسی سازمان و تعیین اقدامات لازم برای پیاده سازی استاندارد می نماید.

بعد از طرح ریزی سیستم شرکت اقدام به پیاده سازی الزامات مستند شده ISO 3834 نموده و بعد از انجام ممیزی داخلی یک شرکت گواهی دهنده را برای  صدور گواهینامه دعوت می کند.

مستند سازی در استاندارد ISO 3834

چه مستنداتی برای پیاده سازی استاندارد ISO 3834 لازم است؟

عموما استاندارد ISO 3834 وجود یکسری مستندات را الزام می کند که به دو دسته مستندات سیستمی و فنی تقسیم می شود.

الف) استاندارد ISO 3834 دستورالعمل ها و مستندات فنی شامل Work Instructions که شرح فرآیند جوشکاری را مشخص می کند شامل:

 • شرح نقش( فعالیت ها، مسئولیت ها، اختیار، هماهنگ کننده جوشکاری)
 • شرح جابجایی مواد جوشکاری و فلزات پایه
 • شرح چگونگی انجام آزمایشها و دستورالعمل جوشکاری
 • شرح چگونگی انجام تائید صلاحیت جوشکار

ب) سابقه ها Records گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده در جوشکاری مانند:

 • سابقه تایید یک دستورالعمل جوشکاری از طریق انجام آزمایش WPQR
 • سابقه تایید شایستگی جوشکار و آزمون های او
 • سابقه انجام جوشکاری

ج) دستور کارهای جوشکاری شرح عمل مربوط به عملیات جوشکاری در استاندارد ISO 3834

 • WOS
 • دستورها در ارتباط با جوشکاری

د) گواهینامه ها و تایید عملیات جوشکاری شامل:

 • گواهینامه مربوط به تائید شایستگی جوشکار
 • گزارشات آزمایش مواد

مستندات سیستمی در استاندارد ISO 3834 حداقل شامل:

الف) روش کنترل مدارک

ب) روش کنترل سوابق

می باشد .

استاندارد ایزو 3834 به نوعی در بند 6 استاندارد به ساختار مدیریت کیفیتی شبیه استاندارد ISO 9001 ویرایش 2008 اشاره میکند. در قسمت 6 استاندارد ایزو 3834 نیز اشاره مستقیمی به فرآیندهای مورد نیاز این استاندارد و نیازهای آن می نماید.

استاندارد ISO 3834 به نحو مناسبی فرآیندهای مناسب برای یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001 برای جوشکاری را بیان کرده که با سیستمی در پیاده سازی سیستم بکار برود اما با توجه به اینکه استاندارد ISO9001:2015 جانشین استاندارد ISO9001:2008 شده می توان الزامات پیشنهاد شده در استاندارد ISO 3834 را برای پیاده سازی استاندارد ISO 3834 مورد استفاده قرار داد.

انتخاب سطح الزامات کیفیت در استاندارد ISO 3834

چطور سطح استاندارد ISO 3834 را انتخاب کنیم؟

استاندارد ISO3834 دارای سه سطح کیفیتی می باشد که سطح مورد نیاز استاندارد ISO 3834 بر اساس ریسک و اهمیت محصول و فرآیندهای جوشکاری تعیین می شود . شرکت ها باید یکی از این سه سطح استاندارد ISO 3834-2  یا استاندارد ISO 3834-3  یا استاندارد ISO 3834-4 را برای استفاده خود برای کیفیت جوش تعیین کنند.

برای انتخاب سطح استاندارد ISO3834 می بایست از معیارهای ذیل برای تصمیم گیری استفاده کرد:

 • اهمیت مسئله ایمنی و اهمیت پایانی محصولات و هزینه های مربوطه
 • پیچیدگی ساخت و فرآیندهای مربوطه
 • طیف و محدوده محصولات تولید شده
 • گستره ای که امکان وقوع اشکالات متالوژیکی وجود دارد.
 • طیف مواد گوناگون مورد استفاده در جوشکاری
 • ریسکها و تنوع ایرادات و عدم انطباق های ساخت که بر عملکرد و انتظارات از محصول تاثیر می گذارد.

موارد فوق باید با توجه به دو موضوع بسیار مهم و بحرانی عملیات جوش یعنی ایمنی محصولات و مضوع بارگزاری دینامیک در محل استفاده محصول تحلیل گردد. هرچه اهمیت و ایمنی محصول و هزینه های ناشی از اجرای نامناسب آن در حین ساخت و بهره برداری افزایش یابد می باید سطح کیفی بالاتری برای طرح ریزی و پیاده سازی استانداردISO3834 مورد استفاده قرار گیرد.

معمولا وزارت نفت، شرکت گاز و یا وزارت نیرو و سایر کارفرمایان در مناقصات سطح مورد قبول خود را شامل استاندارد ISO 3834-2  یا استاندارد ISO 3834-3  یا استاندارد ISO 3834-4 در اسناد مناقصه اعلام می کنند اما اگر این سطح اعلام نشده باشد شرکت باید با توجه به موارد فوق سطح الزامات را تعیین و پیاده سازی نماید.

روش گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834  شرکت مشاوره برای گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834   چگونه در اسرع وقت گواهینامه استاندارد ISO 3834   بگیریم، شرکت های مجاز به صدور گواهینامه استاندارد ISO 3834  در ایران مراحل گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 3834   از کجا گواهینامه استاندارد ISO 3834   بگیریم شرکت گاز کدام گواهینامه را برای ایزو 3834 قبول دارد سریعترین راه برای گرفتن گواهینامه ایزو 3834 استاندارد ISO 3834  برای شرکت در مناقصات شرکت گاز از کجا گواهینامه ISO 3834  بگیریم. هزینه گرفتن گواهینامه ایزو 3834 چقدر است؟ چطور گواهینامه ارزان ایزو 3834 بگیریم؟ اعتبار گواهینامه های ISO 3834 چطور کنترل کنیم معتبر ترین شرکت های گواهی دهنده استاندارد ISO3834 در ایران کدامند؟