مبانی انتخاب مسیرکریدور های ارتباطی ( جاده و راه آهن ) و آیا مسیر جنوب به شمال برای راه آهن سراسری ایران درست بود؟

امیر رضا جوادی مدرس دانشگاه و مدیرعامل شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت این مقاله در سومین همایش بین المللی راه آهن و حمل نقل ریلی در تهران ارائه شد. …

اصول انتخاب مسیر راه ها و کریدورهای مواسلاتی و آنالیز و نحوه انتخاب مسیر راه آهن سراسری ایران

امیر رضا جوادی مدیر عامل شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت و مدرس دانشگاه دانلود نسخه PDF مقاله این مقاله در سمینار بین المللی راه آهن و چالش های آن…