استانداردهای تکمیلی

ISIRI 13000

گواهینامه استاندارد ملی سامانه مدیریت کیفیت فرآگیر استاندارد ایرانی برای حضور در بازار جهانی کشور های گوناگون مدل هایی را برای مدیریت فراگیر معرفی نموده اند ، مدل اجرایی مدیریت کیفیت فرآگیر برای اولین بار در ۱۹۸۶ در آمریکا تدوین و اجرا شد. اماخلاء یک استاندارد ملی در زمینه مدیریت یکپارچه  در ایران از مدتی […]

ادامه مطلب

ISO 10002

مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتری – خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان هااستاندارد ISO 10002 ازاستانداردهای پشتیبان مدیریت کیفیت می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است .استاندارد ISO 10002 راهنمایی هایی را در درباره فرآیند رسیدگی به شکایات در مورد محصولات سازمان شامل طرحریزی ، طراحی ،  اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم ارائه […]

ادامه مطلب

ISO 10019

كميته فرعي SC 3 وابسته به كميته فني ۱۷۶ TC ايزو كه مسئول تدوين استانداردهاي ايزو۹۰۰۰  است،  خطوط راهنمايي را با شماره ايزو ۱۰۰۱۹ در فوريه ۲۰۰۵ و تحت عنوان خطوط “راهنما  براي انتخاب مشاورين سيستم مديريت كيفيت  و استفاده از خدمات آنان”، برمبناي استاندارد ايتاليايي UNI 1836 منتشر نموده است.استاندارد ISO 10019 به سوالات ذیل پاسخ می دهد : چطور مي توان […]

ادامه مطلب