گواهی سلامت مواد غذایی و GMP

GMP

صدور گواهینامه GMP مناسب بودن شرایط تولید و بهداشتی بودن آن یا به طور خلاصه GMP برای مصرف کنندگان به عنوان یک دغدغه مهم در آمده و آنها مایلند بهینه بودن  شرایط تولید به نحو مناسبی به اثبات برسد . هرچند اداره های استاندارد و نظارت بر غذا و دارو در تمام کشور ها بر این مهم نظارت […]

ادامه مطلب

IFS & BRC

استاندارد اروپایی ایمنی و سلامت مواد غذایی IFS از آنجا که در کشور اروپایی صنایع غدایی با پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت   ISO 9001   بدون پیاده سازی HACCP   اجازه تبلیغ داشتن گواهینامه ISO 9001 خود را  ندارند  و چون استاندارد ایزو ۱۵۱۶۱ یک استاندارد راهنما بوده و گواهینامه اکرودیت ندارد و با توجه به نياز خريداران مواد غذايي در فروشگاهها […]

ادامه مطلب

ISO 22000

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته  سری استانداردهای ایزو  22000  بوسیله کمیته فنی محصولات غذایی سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 34   با همکاری کارشناسان FAO  و WHO با توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد ودر اول سپتامبر ۲۰۰۵ برای اجرا ابلاغ شد.ویژگی مهم این […]

ادامه مطلب

HACCP

آیین کار ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی HACCP HACCP  چیست؟ سلامت غذا بر سلامت مردم وجامعه ودر نتیجه توسعه هرکشور تاثیر به سزایی دارد ، بر این مبنا در کشورهای مختلف دولت ها آیین کارها و روشهای مدیریتی ، نظارتی را به منظور اطمینان از سلامت مواد غذايي تدوین کرده اند که یکی از مشهورترین آنها […]

ادامه مطلب