خدمات آموزشی

آموزش کلید توسعه

کشورهای پیشرفته بیشترین سرمایه گذاری را در ارتباط با آموزشهای حین کار می کنند چرا که آموزشهای کلاسیک دانشگاهی به علت عدم آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و مشخص نبودن مسیر شغلی آنان رهگشا نبوده و تنها یک سری اطلاعات تئوری برای شروع به کار در اختیار آنها قرار می دهد که خیلی زود در صورت عدم استفاده فراموش می شود ولی آموزشهای حین کار به علت تجربه بیشتر متقاضی و طراحی و انتخاب دوره براساس نیاز شخص و نه اجبار دانشگاهی بسیار اثربخش تر می باشد .
در کشور های جهان سوم هنوز در بعضی از سازمان ها به چشم هزینه نگاه می شود و این نگاه نادرست سبب می شود فرصت استفاده مناسب از منابع از سازمان ها گرفته شود ، در جهانی که عمر فن آوری در بسیاری از صنایع مانند الکترونیک و رایانه کمتر از 6 ماه است غفلت از این مهم باعث عقب افتادن از دانش روز شده که نتیجه آن کاهش توان رقابتی سازمان در محیط کسب و کار می شود .
بر این اساس شرکت بین المللی آگرین سیس آماده برگذاری دوره های آموزشی در زمینه های :

 • سیستم های مدیریت کیفیت ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی
 • دوره های بهبود بهره وری
 • دوره های تکنولوژیکی صنایع غذایی
 • دوره های بازرسی فنی

مزایای دوره های آموزشی شرکت بین المللی آگرین سیس

 • استفاده از افراد خبره به عنوان مدرس با سالها سابقه در صنایع و تدریس
 • استفاده از اساتید با تجربه دانشگاه در دوره ها وسمینارها
 • صدور گواهینامه های آموزشی و شرکت در سمینار تحت اعتبار Asys
 • ثبت گواهینامه های آموزشی در وب سایت شرکت جهت تایید حضور در دوره
 • ارائه گواهینامه به زبان انگلیسی
 • کاربردی بودن دوره های آموزشی
 • استفاده از فن آوری های روز در دوره ها
 • اینتراکتیو بودن دوره های برگزار شده

دوره های آموزشی به شرح جدول می باشد

لازم به ذکر است دوره های تکمیلی در صورت داشتن مدرس و رسیدن تعداد متقاضیان به حد قابل قبول بنا به درخواست متقاضیان آموزش قابل برگزاری می باشد.
برای آگاهی از برنامه دوره های آموزشی به سایت www.asysac.ir مراجعه فرمایید.
برای کنترل اعتبار گواهینامه آموزشی به سایت www.asysac.ir مراجعه فرمایی