ISIRI 13000

گواهینامه استاندارد ملی سامانه مدیریت کیفیت فرآگیر

استاندارد ایرانی برای حضور در بازار جهانی

کشور های گوناگون مدل هایی را برای مدیریت فراگیر معرفی نموده اند ، مدل اجرایی مدیریت کیفیت فرآگیر برای اولین بار در 1986 در آمریکا تدوین و اجرا شد. اماخلاء یک استاندارد ملی در زمینه مدیریت یکپارچه  در ایران از مدتی قبل نزد صاحب نظران مدیریت کیفیت کشور مطرح بود ، تا بالاخره گروهی از کارشناسان اقدام به تهیه یک پیش نویس در این زمینه و ارائه آن به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمود، اداره استاندارد ایران با مبنا قراردادن این پیش نویس و با تشکیل یک کمیته کارشناسی اقدام به تدوین استاندارد مدیریت کیفیت فرآگیر ایران – الزامات به شماره 13000کرد و آن را در مهر ماه 89 منتشر نمود  .


با توجه به در خواست کمیته مبنی بر اینکه شماره داده شده رند بوده از آنجا که سازمان استاندارد در تا شماره 12000 کلیه شماره های رند قبلا تخصیص داده شده بود لذا شماره 13000 به این استاندارد تخصیص داده شد.
برای تدوین این استاندارد ملی از استاندارد های ISO 9001 ، OHSAS 18001 ، ISO 14001 ، استاندارد EFQM ، و الزامات مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهایBSI/PAS 99  و AS/NZS 4581 استفاده شده است.


این استاندارد به طور مستقیم برای صدور گواهینامه مدیریت یکپارچه IMS در کشور ایران تدوین شده و پیشنهاد می شود که شرکت های داخلی اقدام به اخذ این گواهینامه نمایندISIRI 13000 به طور واضح علاوه بر مطالب این استاندارد ها به مسایلی مانند شاخص کلیدی موفقیت و مسایل مالی پرداخته است .


 ISIRI 13000 از ساختار فرآیندی مبتنی بر چرخه PDCA استفاده نموده و با داشتن یک دید استراتژیک تقریبا بسیاری از نقاط ضعف استاندارد های سه گانه مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست را پوشش داده بلکه از الزامات آنها فراتر رفته و تمام الزامات ISO 9001,OHSAS 18001 و ISO 14001 را پوشش می دهد لذا در صورت استفاده از این الگو امکان صدور گواهینامه های فوق الذکر در صورت درخواست شرکت وجود دارد، لذا شرکت بین المللی آگرین سیس برای مشتریانی که از الگویISIRI 13000 استفاده نموده باشند این گواهینامه های بین اللملی را همزمان صادر میکند.

ISIRI 13000
ISIRI 13000

برخی از مزایای استاندارد ISIRI 13000

 1. سازگاری با استانداردهای بین المللی ISO 9001 , OHSAS18001 و ISO 14001
 2. طراحی بر مبنای شرایط فرهنگی کشور و سازگاری با بخش صنعت و خدمات
 3. در برگیرنده اکثر الزامات مدیریت فرآگیر
 4. ساختار مشخص برای طرحریزی سیستم و اجتناب از ایجاد سیستم های متنوع و ناکارآمد
 5. مشخص بودن مبنای صدور گواهینامه IMS  ویا TQM
 6. درگیر نمودن واحد مالی و الزام به بودجه بندی وداشتن تجزیه و تحلیل خطر برای بودجه بندی
 7. داشتن یک دید استراتژیک وبلند مدت به مدیریت کیفیت فرآگیر
 8. شفاف بودن الزامات با توجه به تجربیات پیاده سازی استانداردهای مشابه در کشور
 9. توجه ویژه به امر خدمات پس از فروش
 10. ساختار بهتر و مرتب تر نسبت به استاندارد ISO 9001
 11. توجه ویژه به ارزیابی عملکرد در طرحریزی سیستم و سنجش اثربخشی آن
 12. قابلیت پیاده سازی در تمام بخش های صنعت و خدمات
 13. الزامات کامل تر در زمینه مدیریت منابع بویژه منابع انسانی
 14. الزام به ایجاد یک سامانه آراستگی محیط کار
 15. ایجاد بستری مناسب برای شرکت در جایزه ملی کیفیت و یا EFQM

از نقاط ضعف ISIRI 13000 می توان به مسایلی چون توجه یکسان به مسایل کم اهمیت و پراهمیت که می تواند روند ممیزی ها را برای ممیزان تاحود زیادی سلیقه ای کند و بین المللی نبودن آن نام برد.
با این وجود ISIRI13000 از پتانسیل مناسبی برای بهبود اثربخشی و کارآیی سازمانها برخوردار است ، به این دلیل شرکت بین المللی آگرین سیس پیاده سازی و اخذ این استاندارد را به شرکت های داخلی قویا” توصیه می نماید و برای صدور گواهینامه آن امتیازات ویژه قائل می شود،
از آن جمله می توان به صدور همزمان گواهینامه های ایزو 9001 و ایزو 14001 و اوسس 18001 وتحت اعتبار ENAC و اعلام صدور گواهینامه به سازمان استاندارد ایران اشاره کرد.

کلمات کلید: ISO 13000 مدل مدیریت کیفیت فراگیر ، مدل اجرایی سیستم مدیریت کیفیت جامع  ، استاندارد ملی مدیریت یکپارچه ، مدل اجرایی IMS  در ایران  صدور گواهینامه IMS