ISO 14001

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

 محیط زیست میراث گذشتگان برای ما نیست امانت آیندگان نزد ماست .

رسالت ما همکاری با سازمانها برای رسیدن به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است.

استاندارد مدیریت محیط زیست EMS چیست؟

استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001  می باشد که بوسیله کمیته ۲۰۷ سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده 

مزایای استاندارد های  مدیریت محیط زیست  ( EMS و ISO 14001 )

پیاده کردن استاندارد مدیریت زیست محیطی و اخذ گواهینامه ISO14001 برای سازمانها مزایایی به شرح ذیل دارد :

 • ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن
 • ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی
 • کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع
 • پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول
 • حفظ منابع طبيعي
 • ايمني و بهداشت
 • مديريت پسماندها
 • كاهش مصرف منابع
 • بازيافت
 • توسعه پايدار
 • اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی
ISO 14001
ISO 14001

روش گرفتن گواهینامه مدیریت محیط زیست ISO 14001 

برای گرفتن این استاندارد سازمان ها ابتدا باید به کمک یک مشاور واجد شرایط اقدام به طرح ریزی و استقرار یک سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ISO 14001   نمایند.
یکی از مهمترین امور در طرحریزی سیستم مدیریت زیست محیطی ارزیابی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و پس از آن روش کنترل ریسکهای مربوط به آن و یا روشهای کنترل عملیات می باشد روش های مختلفی برای ارزیابی جنبه  ها و پیامدهای زیست محیطی وجود دارد که در دوره های آموزشی تجزیه و تحلیل خطر و ارزیابی جنبه های ریست محیطی شرکت آگرین سیس تدریس می شود . 
پس از استقرار سیستم و انجام یک دوره ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت و اطمینان از مناسب بودن سیستم از یک شرکت گواهی دهنده CB     معتبر مانند شرکت ASYS  یا سایر شرکت های گواهی دهنده مانند TUV  توف ، IMQ  , BV, SGS , SQS , DNV برای انجام ممیزی دعوت به عمل می آید .
این شرکت پس ازانعقاد قرارداد اقدام بررسی مستندات در مرحله اول نموده و درصورت نیاز بازدیدی را از محل سازمان به عمل خواهد آورد . و یک گزارش به مدیریت سازمان در ارتباط با وضعیت طرحریزی سیستم ارائه میکند .
درمرحله بعدی شرکت گواهی دهنده ISO 14001  اقدام به برنامه ریزی انجام ممیزی نهایی بر مبنای استاندارد ISO 19011  می نماید و برنامه ممیزی را برای کارفرما ارسال می دارد .
درصورت توافق کارفرما ممیزی در تاریخ تعیین شده مطابق برنامه با توجه به الزاماتISO14001  و سایر الزامات قانونی قابل کاربرد بر اساس استاندارد ISO19011انجام شده و گزارش ممیزی تهیه و به کارفرما ارائه می شود.
درصورت تایید سیستم صدور گواهینامه مدیریت محیط زیست بر مبنای استانداردISO 14001

مزایای شرکت ASYS  برای صدور گواهینامه ISO 14001 برای سازمانها

 • محیطی
 • تعامل مناسب با کارفرما و مشاور محترم شرکت برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست
 • رویکرد ارزش افزوده در ممیزی ها
 • نگاه کردن به ممیزی به عنوان یک فرصت بهبود نه فرصتی برای ایراد گیری
 • آگاهی از شرایط خاص کشور و مسائل فرهنگی
 • آشنایی با قوانین و الزامات قانونی در زمینه محیط زیست
 • اصل مشتری سالاری در ممیزی ها با توجه به مسئولیت اجتماعی در مقابل مردم و نسل های آینده
 • ارائه گزارش کامل ممیزی به زبان فارسی و بنا به خواست مشتری انگلیسی
 • دادن لوح تقدیر به نماینده مدیریت در صورت تایید سیستم
 • دادن گواهی انطباق طراحی به شرکت مشاور در صورت مناسب بودن طراحی و تایید اجرا

خواسته ها و الزامات اساسی استاندارد های EMS  و ISO 14001چیست ؟

الزامات  استانداردهای مدیریت زیست محیطی EMS  از جمله ایزو ۱۴۰۰۱ شامل موارد ذیل است :

 • شناسایی نیازمندی های قانونی
 • شناسایی جنبه ها اثرات و خسارت های زیست محیطی
 • ارزیابی و مستندسازی موارد محیط زیستی
 • ارزیابی عملکرد در برابر استاندارد ها و قوانین و استانداردهای درون سازمانی
 • روشهای اجرایی و رویه های زیست محیطی
 • شناسایی خط مشی ها و روش های اجرایی مربوط به مسائل زیست محیطی در مورد پرسنل ، پیمانکاران و خریدها
 • بازخور بررسی مشکلات قبلی زیست محیطی 

ساختار و الزامات استاندارد ISO14001:2004 :

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ براساس چرخه PDCA  ( چرخه دمینگ ) تدوین شده 
فاز طراحی
در اولین گام سازمان اقدام به بررسی وضع موجود نموده پس از آن یا توجه به نتایج بدست آمده مدیریت خط مشی زیست محیطی را تدوین میکند پس از تدوین خط مشی ریست محیطی نوبت به طرح ریزی سامانه مدیریت می رسد در این فاز

 • شناسایی جنبه ها و پیامد های زیست محیطی
 • شناسایی الزامات قانونی و مقررات محیط زیستی
 • ارزیابی جنبه ها و پیامد های زیست محیطی
 • تدوین اهداف کلان وخرد و برنامه های زیست محیط

فاز اجرا و عملیات شامل موارد ذیل می باشد:

 • نابع، وظایف، مسئولیت و اختیار
 • صلاحیت، آموزش و آگاهی
 • ارتباطات
 • مستندسازی
 • کنترل مستندات
 • کنترل عملیات
 • واکنش و آمادگی در شرایط اضطراری

فاز بررسی

 • پایش واندازه گیری
 • ارزیابی انطباق
 • عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه
 • کنترل سوابق
 • ممیزی داخلی

فاز اصلاح و بهبود

 • بازنگری مدیری

تاریخچه استانداردهای سری ISO14001

ایرانیان از دیرباز بر اساس آموزه های زرتشت به طبیعت احترام می گذاشتند بر اساس نوشته هردوت در حدود ۲۲۰۰ سال قبل ایرانیان هرگز عناصر چهار گانه مقدس خود شامل آب ، هوا ، خاک و آتش را آلوده نمی کردندو آن را گناهی بزرگ می دانستند . اگر یک پارسی می خواست دست خود رابشوید هرگز دست آلوده خود را وارد آب رودخانه ها و یا چشمه نمیکرد بلکه مقداری آب برداشته و دست خود را درکنار رود یا چشمه می شست ، پارسیان شکنجه حیوانات و یا کشتن آنها را به قصد لذت مجاز نمی دانستند  .
اما انسان در طی  قرن بیستم بیشترین صدمه را به محیط زیست وارد کرده است  . با هشدار اندیشمندان اولین قدم ها برای جلو گیری از آلودگی و حفظ محیط زیست در ۱۹۶۴ و توجه جهانی به و ضعیت محیط زیست بیانیه کنفرانس جهانی محیط زیست انسانی موسوم به بیانیه استکهلم در ۱۹۷۲ با شعار تنها یک کره مسکونی در۲۶ اصل صادر شد. درهمان سال سازمان حفاطت از محیط زیست ایران با تغییر ساختار سازمان شکاربانی و نظارت بر صید ایجاد شد .
درسال ۱۹۸۹ قطعنامه حفاظت از آب و هوا در چهل وچهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
پس از آن بیانیه ریو معروف به دستور کار ۲۱ در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه صادر شد.
در ۶ آوریل ۱۹۹۲ موسسه استاندارد بریتانیا BSI   استاندارد BS 7750 تحت عنوان سیستم مدیریت محیط زیست منتشر کرد که تا آوریل ۱۹۹۳ اجرای آزمایشی آن پایان یافت و در سال ۱۹۹۴ نسخه نهایی آن برای صدور گواهینامه مدیریت EMS    بوسیله شرکتهای گواهی دهنده CB   صادر شد. سایر کشور ها نیز بلافاصله اقدام به استاندارد هایی شبیه آن نمودند مثلا فرانسه استاندارد AFNOR 30-200 و ایرلند جنوبی استاندارد IS 310   را منتشر و اجرا کرد.
سازمان جهانی استاندارد سازی در سال ۱۹۹۳ با تشکیل کیته فنی  207 تحت ریاست کشور کانادا اولین گام را برای تدوین یک استاندارد جهانی مدیریت محیط زیست EMS  برداشت و در سال ۱۹۹۶ اولین سری این استاندارد ها را تحت عنوان ایزو۱۴۰۰۱ منتشر نمود . 
در سال ۲۰۰۴ استاندارد ISO 14001 برای اولین بار مورد ویرایش قرار گرفت ، اما استاندارد ISO 14001 : 2004 تفاوت زیادی با استاندارد ISO 14001: 1996  نداشت و بیشتر به شفاف سازی و انطباق با استاندارد ISO9001  پرداخته بود .

کمیته TC 207   اقدام به تدوین استانداردهای زیست محیطی  سری ISO 14000 به تعداد ۲۲ استاندارد نموده که بخشی از آن به شرح ذیل می باشد

 1. استاندارد ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی
 2. استاندارد ISO 14004  راهنمایی و الزامات برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست
 3. استاندارد ISO 14010 ممیزی زیست محیطی شامل اصول کلی ISO/CD 14010  روشهای اجراییISO 14011 – ۱ ضوابط ISO 14012
 4. استاندارد ISO 14044 راهنمای ارزیابی چرخه حیات محصول
 5. ارزیابی چرخه حیات استاندارد ISO 14040
 6. استاندارد  ISO 14048  فرمت مستند سازی ارزیابی چرخه حیات محصول
 7. استاندارد نشانه گذاری محیط زیست ISO 14020
 8. استاندارد نشانه گذاری زیست محیطی ادعای زیست محیطی اعلام شده توسط سازمان ISO 14021
 9. استاندارد علائم نشانه گذاری زیست محیطی ISO 14022
 10. استاندارد علائم نشانه گذاری زیست محیطی  آزمایش و روشهای تایید ISO 14023
 11. استاندارد ارزیابی عملکرد محیط زیستی ISO 14031
 12. ISO 14050 اصطلاحات و تعاریف محیط زیست
 13. استاندارد ISO 14060  راهنما در مورد جنبه های زیست محیطی در استانداردهای محصول
 14. استاندارد ISO 14062 جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول

لازم به ذکر است در حال حاضر استاندارد ISO 19011  برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد .
شرکت گواهی دهنده ASYS آماده انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد برای اخذ گواهینامه ISO 14001 با ما تماس بگیرید .

دیدگاه ها بسته شده اند.