محیط زیست میراث گذشتگان برای ما نیست امانت آیندگان نزد ماست .

رسالت ما همکاری با سازمانها برای رسیدن به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است.

استاندارد ISO14001 چیست ؟

استاندارد ایزو 14001 یک استاندارد معتبر بین المللی درباره مدیریت محیط زیست می باشد . استاندارد سری ISO 14001 اولین بار در دو دهه 90 قرن بیستم توسط سازمان جهانی استانداردسازی ISO منتشر شد.

کمیته فنی 207 سازمان جهانی استاندارد TC207 عهده دار صدور استانداردهای مدیریت محیط زیست می باشد .

این کمیته ارتباط نزدیکی با کمیته فنی 176 (TC176) که وظیفه تدوین استاندارد های سری 9001 را به عهده دارد ، داشته و سعی در هر چه سازگار کردن استاندارد ISO14001 با  ISO 9001 دارد.

شرکت ASYS یکی از شرکت های معتبر در زمینه ثبت و صدور گواهینامه های ISO 14001 در جهان می باشد.

مزایای استاندارد ISO14001:2015

مزایای استاتدارد ISO 14001  و گرفتن گواهینامه ایزو 14001 به طور خلاصه عبارت است از:

بررسی محیط سازمان و اثرات فعالیت های سازمان بر محیط زیست با پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 14001.

پیشگیری از آلودگی محیط زیست با اجرای استاندارد ایزو 14001.

اجرا و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO14001:2015 باعث بهبود دید ذینفعان به عملکرد شرکت می شود.

استاندارد ایزو 14001 به آمادگی سازمان ها برای کاهش مخاطرات و حوادث زیست محیطی کمک کی کند.

کاهش هزینه های هدر رفت منابع با پیاده سازی و اخذ گواهی استاندارد ISO14001:2015 و EMS.

استاندارد ایزو 14001 به سادگی با استانداردهای دیگر مانند ایزو 9001 و ایزو  45001 قابل پیاده سازی است.

استاندارد ISO14001:2015 به مدیریت پسماندهای شرکت می پردازد

اجرا استاندارد استاندارد ISO14001:2015 باعت بهبود مدیریت دارایی های شرکت می شود.

کنترل اثرات زیست محیطی محصول در چرخه عمر آن با اجرا و گرفتن گواهی نامه استاندارد ISO14001:2015

تفاوت استاندارد ISO14001:2015 با ایزو 14001 ویرایش 2004

استاندارد ISO 14001:2015 سومین ویرایش استاندارد مدیریت محیط زیست ایزو 14001 می باشد که در سال 2015 منتشر شد . اولین استاندارد ISO14001 در سال 1996 توسط کمیته فنی 207(TC207) سازمان جهانی استاندارد منتشر و در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت.

اما استاندارد ISO14001 ویرایش 2015 تغییرات بنیادی با استاندارد ISO14001:2004 دارد که از آن تفاوت ها می توان به :

 1. توجه استاندارد ISO14001 به ساختار سازمان و محیط آن
 2. توجه ویژه استاندارد ISO14001:2015 به ذینفعان سامانه مدیریت محیط زیست
 3. تاکید استاندارد ISO 14001 : 2015 به مدیریت تغییرات
 4. توجه ویژه استاندارد ایزو 14001 به مدیریت اطلاعات  و مستندات
 5. استفاده از ساختار 10 بندی بر اساس الزامات Annex SL سازمان ISO  در استاندارد ایزو 14001
 6. رهبری به جای مدیریت
 7. داشتن تفکر ریسک بنیان و استفاده از فرصت ها برای بهبود سامانه مدیریت محیط زیست
 8. ارتباط بهتر با استاندارد ISO 9001 و  ISO 45001
 9. تاکید بر تعیین و تامین منابع مورد نیاز سازمان برای استقرار سیستم م دیریت محیط زیست
 10. شفاف سازی ارتباط اهداف با ریسکها و جنبه های زیست محیطی سازمان در استاندارد ISO 14001
 11. تغییر نام الزامات قانونی به الزامات انطباق در استاندارد ایزو 14001 ویرایش 2015
 12. تغییر بهبود مستمر به بهبود مداوم در استاندارد ISO14001 ویرایش 2015
 13. تغییر در درون دادها و برون دادهاهای بازنگری مدیریت در استاندارد ایزو 14001

اشاره کرد.

ISO 14001

ISO 14001

بسیاری از سازمان ها سوال می کنند چطور گواهینامه ISO14001 بگیریم؟

گرفتن گواهینامه ISO 14001 مانند سایر گواهینامه های مدیریتی می باشد . برای اخذ گواهینامه ایزو14001 در مرحله اول شرکت ها باید اقدام به پیاده سازی الزامات ISO14001 نمایند.

به این منظور بهترین راه استفاده از مشاور سیستم مدیریت محیط زیست می باشد. مشاور سیستم مدیریت محیط زیست یک شخص حقیقی یا حقوقی است که در زمینه پیاده سازی الزامات استاندارد ISO14001 دارای تجربه و تخصص کافی باشد.

مشاوره سیستم مدیریت زیست محیطی ( یا خود سازمان ) در گام اول اقدام به بررسی محیط سازمان و ساختار سیستم مدیریت زیست محیطی را بر مبنای استاندارد ISO 14001  تعیین می نمایند.

سپس بر مبنای طرح ریزی صورت گرفته اقدام به شناسایی جنبه های زیست محیطی سازمان نموده و اقدامات لازم را بر مبنای الزامات استاندارد ISO14001 تعیین نموده و مدارک و مستندات لازم را ایجاد می کند.

بر مبنای این مدارک و مستندات شرکت اقدام به اجرای سیستم زیست محیطی می نماید و اقدامات لازم را انجام می دهد.

پس از اجرای یک دوره که حداقل 4 ماه طول می کشد شرکت می تواند برای گرفتن گواهینامه ISO14001 اقدام کند.

برای اخذ گواهینامه ISO 14001 شرکت باید با یک شرکت گواهی دهنده معتبر ISO14001 مانند TUV ، SGS ،  ASYS ، BSI یا DNV اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

پس از انعقاد قرارداد آن شرکت اقدام به اعزام ممیز برای انجام ممیزی و صدور گواهینامه ISO14001 می ننماید.

برای بسیاری از شرکت ها هزینه پیاده سازی استانداردهای مدیریت از جمله استاندارد ایزو 14001  بسیار مهم است ، اما اگر استاندارد ISO14001 به درستی پیاده سازی شود هزینه پیاده سازی آن نسبت به مزایای آن بسیار کم می باشد.

اما هزینه پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ISO14001 شامل هزینه های ذیل می باشد :

 1. هزینه مشاوره برای پیاده سازی ISO 14001
 2. هزینه اجرای ISO14001 در شرکت شامل :
 3. هزینه اندازه گیری آلاینده ها
 4. هزینه شناسایی جنبه ها
 5. هزینه های مربوط به تعمیرات زیرساخت ها و بهبود آنها
 6. هزینه های مربوط به ایمن سازی و بهبود محیط و هزینه های عملیاتی برای ISO 14001
 7. هزینه های آموزش پرسنل ( که بخشی از آن در هزینه مشاوره ISO14001 است .)
 8. هزینه های انجام مانورها و آمادگی برای شرایط اضطراری زیست محیطی
 9. هزینه های کنترلی
 10. هزینه صدور گواهینامه ISO14001 که توسط شرکت گواهی دهنده گرفته می شود.

هزینه های فوق بسته به وضعیت شرکت بسیار متنوع می باشد و تعیین آن نیاز به بازدید از محل دارد.

 • تعامل مناسب با کارفرما و مشاور محترم شرکت برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست در جریان ممیزی ایزو 14001
 • رویکرد ارزش افزوده در ممیزی های استاندارد ISO14001 و EMS
 • نگاه کردن به ممیزی استاندارد ISO14001 به عنوان یک فرصت بهبود نه فرصتی برای ایراد گیری
 • آگاهی از شرایط خاص کشور و مسائل فرهنگی در مورد محیط زیست در زمان ممیزی ایزو 14001
 • آشنایی با قوانین و الزامات قانونی در زمینه محیط زیست و کمک به شرکت ها برای کاهش هزینه جراییم زیست محیطی.
 • اصل مشتری سالاری در ممیزی ها با توجه به مسئولیت اجتماعی در مقابل مردم و نسل های آینده در ممیزی های استاندارد ISO14001
 • ارائه گزارش کامل ممیزی استاندارد ISO14001 به زبان فارسی و بنا به خواست مشتری انگلیسی
 • دادن لوح تقدیر به نماینده مدیریت در صورت تایید سیستم
 • دادن گواهی انطباق طراحی به شرکت مشاور در صورت مناسب بودن طراحی و تایید اجرا

کمیته TC 207    اقدام به تدوین استانداردهای زیست محیطی  سری  ISO 14000  به تعداد ۲۲ استاندارد نموده که بخشی از آن به شرح ذیل می باشد

 1. استاندارد ISO 14001  الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی
 2. استاندارد ISO 14004   راهنمایی و الزامات برای بهبود عملکرد سیستم مدیریت محیط زیست
 3. استاندارد ISO 14010  ممیزی زیست محیطی شامل اصول کلی ISO/CD 14010   روشهای اجراییISO 14011 – ۱ ضوابط ISO 14012
 4. استاندارد ISO 14044  راهنمای ارزیابی چرخه حیات محصول
 5. ارزیابی چرخه حیات استاندارد ISO 14040
 6. استاندارد  ISO 14048    فرمت مستند سازی ارزیابی چرخه حیات محصول
 7. استاندارد نشانه گذاری محیط زیست  ISO 14020
 8. استاندارد نشانه گذاری زیست محیطی ادعای زیست محیطی اعلام شده توسط سازمان  ISO 14021
 9. استاندارد علائم نشانه گذاری زیست محیطی  ISO 14022
 10. استاندارد علائم نشانه گذاری زیست محیطی  آزمایش و روشهای تایید  ISO 14023
 11. استاندارد ارزیابی عملکرد محیط زیستی  ISO 14031
 12. ISO 14050   اصطلاحات و تعاریف محیط زیست
 13. استاندارد ISO 14060   راهنما در مورد جنبه های زیست محیطی در استانداردهای محصول
 14. استاندارد ISO 14062  جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول

شرکت گواهی دهنده ASYS  آماده انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ می باشد برای اخذ گواهینامه ISO 14001  با ما تماس بگیرید .