استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته 

سلامت
مواد غذایی نقش بسیار مهمی در سلامت افراد یک جامعه دارد ، استاندارد ISO22000 یک استاندارد
مدیریت سلامت و ایمنی مواد غذایی است که قابل پیاده سازی در سراسر زنجیره تامین
مواد غذایی از مزرعه تا چنگال مصرف کننده مواد غذائی می باشد

ISO22000 همچنین در شرکت های تولید کننده مواد بسته بندی، تولیدکنندگان
تجهیزات و ماشین آلات مربوط به مواد غذایی قابل پیاد ه سازی می باشد.

داشتن
گواهینامه ISO 22000 باعث اعتماد مصرف کنندگان به سلامت محصول و مواد غذایی مورد
استفاده می شود.

ما به
عنوان یک صادر کننده معتبر گواهینامه ایزو 22000 آماده صدورگواهینامه ISO22000 برای شرکت های
واجد شرایط می باشیم .

ISO 22000

ISO 22000

 • داشتن گواهینامه ISO 22000 باعث ایجاد اطمینان مصرف کنندگان محصول می شود.
 • ISO22000 ریسکهایی که سلامت مواد غذائی و محصولات را تهدید می کند، شناسایی
  و کنترل می کند.
 • اجرای ISO 22000 باعث رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی و ملی مواد غذایی می
  شود.
 • بهبود GMP  و GHP در تولید مواد
  غذایی و تجهیزات تولیدی با اجرای ISO22000
 • با اجرای ISO 22000 شرکت از مواد با کیفیت و مجاز برای تولید محصولات خود استفاده می
  کند.
 • ISO22000 باعث نگرش سیستماتیک به سلامت مواد غذایی می شود.
 • ISO 22000 باعث کاهش هزینه ضایعات و محصول ناسالم و بی کیفیت می شود.
 • بهبود کنترل ها با اجرای ISO 22000

با گرفتن گواهینامه ISO 22000 از شرکت بین المللی آگرین سیس نماینده ASYS اسپانیا ،
همزمان یک گواهینامه HACCP نیز با کمترین هزینه ممکن اخذ نمایید.

شرکت ASYS آماده صدور
گواهینامه ISO22000 برای شرکت های واجد صلاحیت می باشد . برای گرفتن گواهینامه ISO 22000 با ما تماس
بگیرید.