استاندارد ISO 45001

علامت ISO45001:2018 به چه معنی است ؟

بسیاری از شرکت ها در سربرگ و تبلیغات خود از علامت ISO45001:2018  استفاده می کنند . این سوال برای بسیاری پیش می آید که ISO 45001:2018 چیست و به چه معناست ؟

داشتن گواهینامه ISO 45001:2018 به این معنی است که شرکت الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE-MS را در شرکت خود بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو 45001 پیاده ساطس و گواهینامه ISO45001 ویرایش 2018 را دریافت نموده است.

آمار بالای حوادث ناشی از کار در کشورهای مختلف سازمان جهانی استاندارد ISO  را بر آن داشت که استانداردی برای طرح ریزی، پیاده سازی و به روزآوری یک سیستم مدیریتی برای جلوگیری از حوادث و  بیماری های شغلی بنماید. لذا با تشکیل کمیته 283 در سال 2013 ( ISO/PC283 ) با استفاده از الگو گیری استانداردهایی مانند ISO9001:2015  ،  ISO 14001:2015  و با استفاده از ساختار ده بندی Annex SL که توسط سازمان جهانی استاندارد ISO در سال 2012 ایجاد شد ، اقدام به تدوین استاندارد ISO45001 نمود.

الزامات استاندارد ISO45001:2018 چیست ؟

استاندارد ISO 45001 از یک ساختار ده بندی به شرح ذیل استفاده می کند که شرکت هایی که مایل به گرفتن گواهینامه ISO 45001 هستند از این ساختار استفاده می کنند که شامل :

 1. دامنه کاربرد ( که در آن اهداف و دامنه کاربرد استاندارد ISO 45001 شرح داده شد. )
 2. مراجع استاندارد ایزو 45001
 3. واژگان و تعاریف در استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001
 4. محیط و فضای سازمان که در آن استاندارد ایزو 45001  از شرکت می خواهد که محیط ، ذینفعان و فرآیندهای سازمان را برای استقرار یک سامانه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای شناسایی کرده  و دامنه کاربرد سیستم را تعریف نماید.
 5. رهبری که در آن وظایف رهبر ( مدیر) سازمان را در مورد پیاده سازی استاندارد ISO45001 شرح می دهد.
 6. طرح ریزی که در این قسمت استاندارد ISO 45001  الزامات طراحی سیستم از جمله شناسایی ریسکهای عمومی و مدیریتی و ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای الزام شده و از سازمان می خواهد اهداف و برنامه های خود را تعیین کند.
 7. 7)        پشتیبانی که در آن الزامات مربوط به منابع سازمان، ارتباطات موثر و نحوه مستندسازی فرآیندها و فعالیت ها در سامانه مدیریت بر مبنای ISO 45001 شرح داده شده است.
 8. عملیات که در این قسمت استاندارد ISO45001 الزاامت عمومی وتخصصی برای ایجاد یک سیستم مدیریت OH & S را برای حذف و کاهش خطرات IH & S و نحوه اعمال تغییرات و آمادگی برای شرایط اضطراری را شرح می دهد.
 9. ارزیابی عملکرد در این قسمت استاندارد ISO45001:2018 به بیان نحوه کنترل فرآیندها ، استانداردها و نحوه ارزیابی انطباق پرداخته و الزاماتی در مورد ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت را بیان می کند.
 10. بهبود که در آن نحوه برخورد با عدم انطباق های ایمنی و بهداشت حرفه ای OH & S و نحوه بهبود در استاندارد ایزو 4500 ویرایش 2018 را شرح داده شده است.

مزایای اجرای استاندارد ISO 45001

از مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 می تونا به :

 1. شناسایی خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای در سازمان با اجرا و گرفتن گواهینامه ISO 45001
 2. اجرای استاندارد ISO 45001 و گرفتن گواهینامه آن باعث کنترل خطرات ایمنی  وبهداشت حرفه ای به صورت هدفمند و ساخت یافته
 3. بین المللی بودن گواهینامه ISO45001
 4. کاهش ریسک بیماری های شغلی با اجرای و گرفتن گواهینامه  استاندارد ISO 45001
 5. حذف و کاهش هزینه های ناشی از خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای با اجرای درست استاندارد ISO 45001
 6. داشتن گواهینامه ISO 45001 در شرکت ها وجهه مثبتی ایجاد می کند.
 7. ایجاد اطمینان در کارفرما و مشتریان و نهادهای قانونی در مورد رعایت مقررات و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه ای با گرفتن گواهینامه ISO 45001
 8. سازگاری استاندارد ISO 45001 با استانداردهای سیستم یکپارچه IMS مانند ISO 9001 و ایزو 14001 و HSE MS
 9. قبول شدن داشتن گواهینامه استاندارد ISO 45001  بجای HSE MS توسط وزارت نفت

روش پیاده سازی استاندارد ISO45001

شرکت پویندگان ایمنی و کیفیت SQS به عنوان یکی از صاحب نام ترین مشاوران مدیریت کشور اماده پیاده سازی استاندارد ISO 45001 را شرکت های مختلف دارد.

برای پیاده سازی استاندارد ایزو45001 شرکت SQS در مرحله اول با ناجم یک GAP  آنالیز اقدام به شناسایی سازمان و محیط ان نموده سپس از یک شرکت معتبر برای سنجش آلاینده ها و استفاده کرده و آلاینده هایی که می تواند سلامت پرسنل و ذینفعان  را تهدید کند شناسایی می کند .

و سپس با انجام تجزیه و تحلیل خطر ایمنی و بهداشت حرفه ای خطرات ارزیابی و دسته بندی شده و سیستم مدیریت ایمنی بر اساس الزامات سازمان و قوانین و مقررات  طراحی می گردد.

همچنین منابع لازم برای پیاده سازی استاندارد ISO45001 شناسایی و تامین شده و بر مبنای مستندات طرح ریزی شده و اقدامات انجام می شود.

پس از پیاده سازی استاندارد ISO 45001 از یک شرکت گواهی دهنده برای صدور گواهینامه دعوت می شود . شرکت های معتبر گواهی دهنده در ایران مانند TUV ،  IMQ ، ASYS ، DQS ، DNV ،  BV  و … می باشند.

هزینه پیاده سازی استاندارد ISO 45001 و سیستم OH & S در شرکت ها

 1. هزینه مشاوره
 2. سنجش آلاینده ها و وضعیت ارگونومیکی شرکت
 3. هزینه معاینات دوره ای پرسنل
 4. هزینه ایمن سازی محیط کار
 5. هزینه وسایل حفاظت فردی و PPE
 6. هزینه صدور گواهینامه