بهینه کاوی BENCHMARKING

سازمان ها در قرن بیست و یکم با توجه به چالش جهانی شدن با خطرات گوناگونی در حیطه کسب و کار خود رو به رو می باشند، به طوریکه حتی موفق ترین سازمان ها نیز در حاشیه امن قرار ندارند.

سازمان ها مایل نیستند که در راه تاریکی که انتهای آن مشخص نیست قدم بردارند و یا چرخ را دوباره اختراع کنند، به این منظور به دنبال استفاده از تجربیات موفق سازمان های پیشرو و آموختن درس از شکست های خود و آنها می باشند.

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) ابزاری فوق العلاده برای ارزیابی موفقیت سازمان ها، تعیین اهداف، تعریف پروژه های بهبود و برنامه های اجرایی می باشد.

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت مفتخر است با اجرای چندین پروژه موفق مشاوره در زمینه بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) در سازمان های بزرگی مانند شرکت آلومینای ایران، کارخانه شمش آلومینیوم شرکت های مجموعه IMDRO ،جهاد نصر، شهرداری بیجار و …. توانسته گامی مثبت در زمینه بهبود در آن شرکت ها بردارد.

بطور کلی می توان گفت:

بنچ مارکینگ روشی نظامند برای بررسی و مقایسه است.

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) یک روش خوب برای تحول است.

BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ ) باعث آموختن شرکت از دیگران می گردد.

بهینه کاوی یا بنچ مارکینگ روشی برای خلاقیت سازمانی است.

بنچ مارکینگ  ابزاری برای بهبود مداوم است.

انجام بنچ مارکینگ باعث امکان ایجاد استاندارد برای شرکت و فرآیندهای آن می شود.

 بهینه کاوی BENCHMARKING چیست؟

بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ )  فرآیندی است ساخت یافته و مستمر  برای الگوبرداری، ترازیابی و یا محک زنی با هدف شناسایی تجارب و دستاوردهای موفق کسب و کار جهت بهبود و توسعه عملکرد سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

در بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ )  به این پرسش های مهم پاسخ داده می شود که وضعیت سازمان من چگونه است؟ آیا وضعیت سازمان من در حد قابل قبولی قرار دارد نقاط قوت و ضعف سازمان من چیست؟ من تا چه حد امکان بهبود دارم؟ فرصت ها و تهدیدهایی که سازمان من با آنها روبرو است کدام است؟

شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت آماده ارائه خدمات مشاوره بنچ مارکینگ ( بهینه کاوی ) به شرکت ها و سازمان ها می باشد.

مزایای بهینه کاوی BENCHMARKING چیست؟

بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ )  برای شرکت ها بسیار سودمند می باشد که مهمترین آن عبارتند از :

 • بهینه کاوی BENCHMARKING اقدام بهایجاد یک استاندارد برای مقایسه عملکرد سازمان در زمان های مختلف می کند.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث پیشگیری از انجام دوباره کاری و آزمودن روش های نا موفق بیهوده (اختراع مجدد) می گردد.
 • از بین بردن اینرسی و مقاومت ها و ایجاد احساس ضرورت با قابل مشاهده شدن شکاف ها با اجرای بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ).
 • هدایت سازمان به خارج از چارچوبهای منجمد، با مشاهده راههای بهبود در سایر سازمان ها، صنایع و فن آوری ها. با اجرای بهینه کاوی BENCHMARKING
 • بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) باعث مجبور ساختن سازمان ها به آزمودن و بازنگری فرآیندهای کنونی، که معمولا منجر به بهبود خواهد شد.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث خارج شدن از روزمرگی و داشتن نگرش بلند مدت به امور می شود.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING سبب افزایش آگاهی نسبت به هزینه ها و عملکرد خود با سایر رقبا.
 • تسهیل توسعه استراتژی های موفق با در اختیار قرار دادن روش هایی منطقی و آزمون شده.
 • بهینه کاوی BENCHMARKING باعث کمک به فهم و توسعه نگرش منتقدانه نسبت به فرآیندهای کسب و کار خود می شود.
 • ارتقاء فرآیند یادگیری سازمانی و تسهیل تغییر و بهبود با اجرای بهینه کاوی BENCHMARKING.
 • یافتن زمینه های بهبود و راه های جدید انجام کارها از خارج از سازمان خود.
 • ارائه مرجعی برای اندازه گیری عملکرد سازمان با انجام بنچمارکینگ .
 • انجام بنچ مارکینگ باعث ایجاد شناخت بهتر نسبت به محیط کسب و کار می شود.
 • ایجاد احساس ضرورت بهبود و تغییر نیاز به بهبود به طور یکپارچه و مداوم با اجرای بنچ مارکینگ.

متدولوژی های بهینه کاوی BENCHMARKING 

برای این منظور سازمان نیاز به معیاری برای مقایسه دارد که با توجه به این موضوع شرکت ها از روش های مختلفی برای بهینه کاوی استفاده می کنند. مهمترین آن عبارتند از:

مقایسه یا بنچ مارک با بهترین های کنسرسیوم (بهینه کاوی داخلی) (CONSORTIUM BENCHMARKING)
این روش عمدتاً در شرکتهای بزرگ و وسیع بویژه شرکت هایی که فعالیت های مشابه ای را محل های مختلف انجام می دهند استفاده می شود برای مثال شرکت بهنوش خطوط تولیدی را در تهران، شیروان؛ خرمشهر، گچساران، آبعلی دارد  در این شرایط  واحدهای مختلف نسبت به یکدیگر ارزیابی و مقایسه می شوند. اگر یک واحد دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر واحدها باشد ، عملیات و تجربیات آن واحد بطور داخلی برای اصلاح و بهبود واحدهای دیگر می توانند انتقال یابند.

مقایسه یا بنچ مارک با طرف های برون سازمانی یا بهینه کاوی رقابتی (Competitive Benchmarking) 

مقایسه و بنچ مارک BENCHMARKING با طرف های بیرون سازمان نیز متدولوژی های مختلفی دارد

هزینه انجام  بهینه کاوی BENCHMARKING  چقدر است؟

هزینه انجام بنچ مارکینگ Benchmarking با توجه به اهداف بنچ مارکینگ، شرح خدمات بنچ مارکینگ و دامنه فعالیت بنچ مارکینگ مانند فرآیند های تولیدی، اداری، فروش، برنامه ریزی، مدیریتی، پرسنلی و غیره متفاوت می باشد.

و برای تعیین هزینه انجام بنچ مارکینگ Benchmarking  یا بهینه کاوی لازم است که دامنه بهینه کاوی مشخص شود اما به طور کلی هزینه اجرای یک پروژه بهینه کاوی برای یک شرکت با 50 نفر پرسنل و 3 محصول از حدود 70 میلیون تومان بسته به شرح خدمات  اهداف ، اقدامات و تعداد فرآیند و فعالیت برای بهینه کاوی شروع می شود.

هزینه های انجام بهینه کاوی BENCHMARKING ( بنچ مارکینگ )  شامل:

هزینه مشاور برای بنچ مارکینگ BENCHMARKING

هزینه های اجرایی بنچ مارکینگ BENCHMARKING شامل:

هزینه خرید اطلاعات در مورد شرکت های الگو برای بنچ مارک

هزینه اعزام افراد برای بازدید از شرکت های الگوی بنچ مارکینگ

هزینه های تهیه گزارش بنچ مارکینگ BENCHMARKING

و بسته به نوع و متدولوژی بهینه کاوی ( بنچ مارکینگ ) هزینه انجام آزمایش ها و غیره می باشد.

برای گرفتن شرح خدمات بهینه کاوی BENCHMARKING و انجام بنچ مارکینگ با شرکت مهندسی پویندگان ایمنی و کیفیت تماس بگیرید.

شرکت مشاور بهینه کاوی BENCHMARKING ، روش انجام بهینه کاوی بنچ مارکینگ BENCHMARKING ، روش های انجام بنچ مارکینگ، شرح خدمات مشاوره بنچ مارکینگ ، چطور بنچ مارک انجام دهیم ، شرکت دارای رتبه برای بنچ مارکینگ ، بنچ مارک یا الگو برداری چیست؟ مقاله در مورد بنچ مارکینگ ، چگونه می توان الگو برداری بنچ مارک کرد ؟ هزینه بنچ مارکینگ BENCHMARKING چقدر است ؟ بنچ مارکینگ BENCHMARKING چه مدت طول می کشد شرکت اجرا کننده ( مجری ) بنچ مارکینگ، انجام بنچ مارکینگ برای شرکت های مجموعه ایمیدرو ، شرکت های موفق در مورد بنچ مارکینگ، تاریخچه بنچ مارکینگ ، بنچ مارکینگ در ایران ، استانداردهای بنچ مارکینگ و بهینه کاوی ، بنچ مارکینگ در صنایع معدنی ، مثال از بنچ مارکینگ،  بنچ مارک در کارخانه های تولیدی ، بنچ مارک در نرم افزار شرکت مشاور برای بنچ مارکینگ ، ارایه خدمات آموزشی بنچ مارکینگ، پرسشنامه بنچ مارکینگ، بنچ مارکینگ PDF