ایجاد محیطی سالم و ایمن وحفظ سرمایه های طبیعی مسئولیت اجتماعی همه ماست

سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه صنایع نفت  HSE-MS 

ا توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در این صنایع  نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست دارد به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و جرایم و به علت حساسیت دولتها و مردم بر روی مسئله ایمنی و حفظ محیط زیست،  شرکتهای نفتی  مانند  SHELL   وSTANDARD OIL   اقدام به انتشار آیین کارهایی در زمینه ایمنی و محیط زیست نمودند که سپس  شركت هاي نفتي عضو OGP اقدام به تدوین استانداردهای برای ایمنی و زیست محیطی نمودند که بهHSE-MS مشهور شدند .
هر چند که سیستم  HSE   سالها قبل  از استاندارد های OHSAS 18001  و    ISO 14001 تدوین شده ، الزامات این آیین کار شامل تقریبا اکثر الزامات OHSAS 18001و ISO 14001  بوده ولی الزاماتی خاص صنایع نفت ، مانند مدیریت تغییر ، مدیریت زمان ، یکپارچگی سرمایه و … به آن اضافه شده .
نکته مهم استاندارد HSE این است که این استاندارد بین المللی نبوده و در هر کشور براساس الزامات آن کشور و یا شرکت کارفرما انجام می شود .
استاندارد HSE ایران بنا به دستور وزیر نفت در سال 1381 برمبنای استاندارد نفتی شرکت های عضو  OGP تدوین و در پایان همان سال برای اجرا ابلاغ گردید  قبل از آن وزارت نفت از استاندارد های  SHEEL ,  BP   استفاده می نمود .
شرکت ASYS در ایران گواهینامه HSE  را برمبنای الزامات وزارت نفت ایران ممیزی می کند اما با توجه به خواست مشتری می تواند از تاییدیه شرکتهای عضو OGP استفاده نماید .

HSE-MS

HSE-MS

از مزایا و الزامات  آیین کار HSE – MS می توان به:

1-شناسایی ریسکهای ایمنی و بهداشت حرفه ای  و جنبه و پیامد های زیست محیطی و کاهش آنها
2-مدیریت سیستماتیک مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت سازمان
3- کاهش هزینه های ناشی از رخ دادن حوادث و جرائم مربوطه
4- اثبات تعهد سازمان به رعایت مقررات و قوانین به ذینفعان و دولت
5- آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری
6- مدیریت منابع و انرژی و پسماندها
7- ایمنی کارکنان و ذینفعان و جلوگیری از بیماری های شغلی
8- مستند سازی امور و اقدامات 
9- کنترل ریسک سرمایه گذاری
10- مدیریت تغییرات
و… اشاره کرد
 HSE   ضمن كاهش هزينه ها و مخاطرات و افزايش ايمني و فرصتها، امكان مميزي يكپارچه و مطمئن را نيز فراهم مي آورد. بدين ترتيب در كنار هم قرار گرفتن اين سه مقوله تحت مديريت يكپارچه، اثرات سينرژيك و هم افزايي قابل ملاحظه اي بر يكديگر داشته و نتايج مثبت جمع جبري آن، به مراتب بيشتر از گذشته خواهد بود .

وزارت نفت پیاده سازی HSE-MS را جهت کلیه پیمانکاران خود الزام کرده و در مناقصات پیمانکاران باید شواهدی مانند گواهینامه یا نظامنامه HSE در ارتباط با پیاده سازی این الزامات ارائه کنند در غير این صورت از سيكل مناقصه خارج می شوند .

  1. صدور گواهینامه IMS   علاوه بر گو اهینامه HSE در صورتیکه پیاده سازی HSE همراه با ISO 9001باشد
  2. صدور گواهینامه های ISO 14001 و OHSAS 18001 در صورت پوشش دادن تمام الزامات آنها در صورت درخواست مشتری .
  3. انجام ممیزی با توجه به حساسیت های سازمان و ذینفعان
  4. تهیه گزارش از وضعیت سازمان بر اساس استاندارد مبنا و ارائه به مدیریت
  5. صدور لوح تقدیر برای نماینده مدیریت و مدیریت سازمان در صورت تایید سیستم
  6. صدور گواهی تایید سیستم برای مشاور در صورت تایید سیستم
  7. اعلام تایید سیستم به کارفرمایان سازمان
  8. ثبت نام  سازمان در تارنمای شرکت