گواهینامه سیستم ایمنی و زیست محیطی

HSE

ایجاد محیطی سالم و ایمن وحفظ سرمایه های طبیعی مسئولیت اجتماعی همه ماست سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه صنایع نفت  HSE-MS  ا توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در این صنایع  نفت ، گاز و پتروشیمی و خطرات بالقوه ای که این بخش از صنایع برای مردم و محیط زیست […]

ادامه مطلب

OHSAS 18001

سلامتی تاجی است زرین بر سر افراد سالم که تنها بیماران قادر به تماشای آن هستند. شرکت ASYS  به عنوان یک شرکت گواهی دهنده معتبر بین المللی ( CB )  آماده ارائه خدمات ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه استاندارد  OHSAS 18001  بخشهای مختلف صنعت و خدمات می باشد .ما بر اساس ماموریت خویش آمادگی داریم خدمات مورد نیاز مشتریان […]

ادامه مطلب

ISO 14001

 محیط زیست میراث گذشتگان برای ما نیست امانت آیندگان نزد ماست . رسالت ما همکاری با سازمانها برای رسیدن به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است. استاندارد مدیریت محیط زیست EMS چیست؟ استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و […]

ادامه مطلب